นายทวีป เอี่ยมชื่น

นายทวีป เอี่ยมชื่น ประกอบกิจการซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรม อยู่ที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

เลขทะเบียนโรงงาน: จ2-66-1/36ชน

ชื่อโรงงาน: นายทวีป เอี่ยมชื่น

ผู้ประกอบการ: นายทวีป เอี่ยมชื่น

ประกอบกิจการ: ซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรม

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 90 หมู่ 4
ซอย ถนน
ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา
ชัยนาท 17130

โทรศัพท์: 056-422-566

TSIC: 28219

Comments are closed.