นายต่อศักดิ์ พานเทียน

นายต่อศักดิ์ พานเทียน ประกอบกิจการทำเส้นก๋วยเตี๋ยว อยู่ที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-10(3)-1/44นว

ชื่อโรงงาน: นายต่อศักดิ์ พานเทียน

ผู้ประกอบการ: นายต่อศักดิ์ พานเทียน

ประกอบกิจการ: ทำเส้นก๋วยเตี๋ยว

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 106 หมู่
ซอย ถนน
ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี
นครสวรรค์ 60140

โทรศัพท์:

TSIC: 10743

Comments are closed.