นายตุ้ย ศิริมังคลากุล

นายตุ้ย ศิริมังคลากุล ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง

เลขทะเบียนโรงงาน: จ1-9(1)-3/24ลป

ชื่อโรงงาน: นายตุ้ย ศิริมังคลากุล

ผู้ประกอบการ: นายตุ้ย ศิริมังคลากุล

ประกอบกิจการ: สีข้าว

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ หมู่ 2
ซอย ถนน
ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว
ลำปาง 52110

โทรศัพท์:

TSIC: 10611

Comments are closed.