นายติ๊บ ยศน้อย

นายติ๊บ ยศน้อย ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

เลขทะเบียนโรงงาน: จ1-9(1)-17/30ลพ

ชื่อโรงงาน: นายติ๊บ ยศน้อย

ผู้ประกอบการ: นายติ๊บ ยศน้อย

ประกอบกิจการ: สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วัน

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 158 หมู่ 9
ซอย ถนน
ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง
ลำพูน 51120

โทรศัพท์:

TSIC: 10611

Comments are closed.