นายดิเรก หมู่พยัฆ

นายดิเรก หมู่พยัฆ ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

เลขทะเบียนโรงงาน: 1-9(1)-25/17นว

ชื่อโรงงาน: นายดิเรก หมู่พยัฆ

ผู้ประกอบการ: นายดิเรก หมู่พยัฆ

ประกอบกิจการ: สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน)

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ หมู่ 9
ซอย ถนน
ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า
นครสวรรค์ 60190

โทรศัพท์:

TSIC: 10611

Comments are closed.