นายชูเกียรติ บำรุงสุข

นายชูเกียรติ บำรุงสุข ประกอบกิจการกลึงและเชื่อมโลหะทั่วไป,ซ่อมรถยนต์ อยู่ที่อำเภอสอง จังหวัดแพร่

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-64(13)-1/36พร

ชื่อโรงงาน: นายชูเกียรติ บำรุงสุข

ผู้ประกอบการ: นายชูเกียรติ บำรุงสุข

ประกอบกิจการ: กลึงและเชื่อมโลหะทั่วไป,ซ่อมรถยนต์

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 450 หมู่ 1
ซอย ถนนบ้านท่อสมาน
ตำบลเตาปูน อำเภอสอง
แพร่ 54120

โทรศัพท์: 591660

TSIC: 28221

Comments are closed.