นายชูศักดิ์ เหลืองชูศักดิ์

นายชูศักดิ์ เหลืองชูศักดิ์ ประกอบกิจการทำเส้นก๋วยเตี๋ยว อยู่ที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

เลขทะเบียนโรงงาน: 1-10(3)-1/14นว

ชื่อโรงงาน: นายชูศักดิ์ เหลืองชูศักดิ์

ผู้ประกอบการ: นายชูศักดิ์ เหลืองชูศักดิ์

ประกอบกิจการ: ทำเส้นก๋วยเตี๋ยว

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 100 หมู่ 1
ซอย ถนนสุขาภิบาลช่องแค
ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี
นครสวรรค์ 60210

โทรศัพท์:

TSIC: 10743

Comments are closed.