นายชินไชย เลิศน้ำจิตตรง

นายชินไชย เลิศน้ำจิตตรง ประกอบกิจการทำรองเท้าหนัง อยู่ที่อำเภอคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 1-33-10/27

ชื่อโรงงาน: นายชินไชย เลิศน้ำจิตตรง

ผู้ประกอบการ: นายชินไชย เลิศน้ำจิตตรง

ประกอบกิจการ: ทำรองเท้าหนัง

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 318/15 หมู่
ซอย เจริญสุข ถนนพระราม 4
ตำบลคลองตัน อำเภอคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์:

TSIC: 15202

Comments are closed.