นายชัยวัฒน์ พลอาจ

นายชัยวัฒน์ พลอาจ ประกอบกิจการกลึงและปั๊มโลหะ อยู่ที่อำเภอบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: ข3-64(2)-15/50

ชื่อโรงงาน: นายชัยวัฒน์ พลอาจ

ผู้ประกอบการ: นายชัยวัฒน์ พลอาจ

ประกอบกิจการ: กลึงและปั๊มโลหะ

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 17/235-236 หมู่ 7
ซอย วงแหวนชัชวาล ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
ตำบลท่าข้าม อำเภอบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์:

TSIC: 28221

Comments are closed.