นายจิตรกร สุวรรณโยธิน

นายจิตรกร สุวรรณโยธิน ประกอบกิจการทำเครื่องเรือน เครื่องใช้จากไม้ อยู่ที่อำเภอดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-37-5/46

ชื่อโรงงาน: นายจิตรกร สุวรรณโยธิน

ผู้ประกอบการ: นายจิตรกร สุวรรณโยธิน

ประกอบกิจการ: ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้จากไม้

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 1486 หมู่
ซอย ชานเมือง ถนนรัชดาภิเษก
ตำบลดินแดง อำเภอดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 02-2453623

TSIC: 16220

Comments are closed.