นายขี่ผุ่ย แซ่หลี

นายขี่ผุ่ย แซ่หลี ประกอบกิจการทำอะไหล่รถยนต์ และแบบพิมพ์โลหะต่าง ๆ อยู่ที่อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 1-77(2)-8/12

ชื่อโรงงาน: นายขี่ผุ่ย แซ่หลี

ผู้ประกอบการ: นายขี่ผุ่ย แซ่หลี

ประกอบกิจการ: ทำอะไหล่รถยนต์ และแบบพิมพ์โลหะต่าง ๆ

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 894/16 หมู่
ซอย ถนนเจริญรัถ
ตำบลคลองสาน อำเภอคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์:

TSIC: 29309

Comments are closed.