นายกฤตินันท์ แก้วสุข

นายกฤตินันท์ แก้วสุข ประกอบกิจการปั๊มและกลึงโลหะทั่วไป อยู่ที่อำเภอบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: ข3-64(13)-32/50

ชื่อโรงงาน: นายกฤตินันท์ แก้วสุข

ผู้ประกอบการ: นายกฤตินันท์ แก้วสุข

ประกอบกิจการ: ปั๊มและกลึงโลหะทั่วไป

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 16/292-293 หมู่ 7
ซอย วงแหวนชัชวาล ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
ตำบลท่าข้าม อำเภอบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์:

TSIC: 28221

Comments are closed.