นางไพลิน อ่อนสำลี

นางไพลิน อ่อนสำลี ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: จ1-9(1)-5/32ลบ

ชื่อโรงงาน: นางไพลิน อ่อนสำลี

ผู้ประกอบการ: นางไพลิน อ่อนสำลี

ประกอบกิจการ: สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วัน)

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 158 หมู่ 4
ซอย ถนนปากช่อง-ลำนารายณ์
ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง
ลพบุรี 15230

โทรศัพท์:

TSIC: 10611

Comments are closed.