นางเข็มทอง เกตุมัก

นางเข็มทอง เกตุมัก ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

เลขทะเบียนโรงงาน: 1-9(1)-77/23ลป

ชื่อโรงงาน: นางเข็มทอง เกตุมัก

ผู้ประกอบการ: นางเข็มทอง เกตุมัก

ประกอบกิจการ: สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 เกวียน/วัน)

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 72/1 หมู่ 1
ซอย ถนนลำปาง-แจ้ห่ม
ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม
ลำปาง 52120

โทรศัพท์:

TSIC: 10611

Comments are closed.