นางเกี๋ยง รูปสม

นางเกี๋ยง รูปสม ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

เลขทะเบียนโรงงาน: 1-9(1)-166/23ลป

ชื่อโรงงาน: นางเกี๋ยง รูปสม

ผู้ประกอบการ: นางเกี๋ยง รูปสม

ประกอบกิจการ: สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 เกวียน/วัน)

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 215 หมู่ 13
ซอย ถนน
ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม
ลำปาง 52120

โทรศัพท์:

TSIC: 10611

Comments are closed.