นางสุวิมล เกียรติวรพล

นางสุวิมล เกียรติวรพล ประกอบกิจการซ่อมเบรค ช่วงล่างรถยนต์ อยู่ที่อำเภอลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-95(1)-91/43

ชื่อโรงงาน: นางสุวิมล เกียรติวรพล

ผู้ประกอบการ: นางสุวิมล เกียรติวรพล

ประกอบกิจการ: ซ่อมเบรค ช่วงล่างรถยนต์

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 8/27 หมู่ 2
ซอย ถนนสุคนธสวัสดิ์
ตำบลลาดพร้าว อำเภอลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์:

TSIC: 33121

Comments are closed.