นางสาว วีรวรรณ ฤทธิ์ทยมัย

นางสาว วีรวรรณ ฤทธิ์ทยมัย ประกอบกิจการทำอาหารผสม อาหารสำเร็จรูป ประเภทของขบเคี้ยวสำหรับสุนัข อยู่ที่อำเภอวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: ก2-15(1)-9/54

ชื่อโรงงาน: นางสาว วีรวรรณ ฤทธิ์ทยมัย

ผู้ประกอบการ: นางสาว วีรวรรณ ฤทธิ์ทยมัย

ประกอบกิจการ: ทำอาหารผสม อาหารสำเร็จรูป ประเภทของขบเคี้ยวสำหรับสุนัข

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 8 หมู่
ซอย ลาดพร้าว 80 แยก 26 ถนนลาดพร้าว
ตำบลวังทองหลาง อำเภอวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์: 08 4660 2228

TSIC: 10294

Comments are closed.