นางสาวโสภา แซ่หว่อง

นางสาวโสภา แซ่หว่อง ประกอบกิจการทำกล่องกระดาษ อยู่ที่อำเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 1-39-11/31

ชื่อโรงงาน: นางสาวโสภา แซ่หว่อง

ผู้ประกอบการ: นางสาวโสภา แซ่หว่อง

ประกอบกิจการ: ทำกล่องกระดาษ

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 271/63 หมู่
ซอย ถนนสาธุประดิษฐ์
ตำบลช่องนนทรี อำเภอยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์:

TSIC: 17020

Comments are closed.