นางสาวหนูค้าย ดวงตาน้อย

นางสาวหนูค้าย ดวงตาน้อย ประกอบกิจการซ่อมเครื่องจักรเพื่อใช้ในการกสิกรรม อยู่ที่อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

เลขทะเบียนโรงงาน: 2-66-9/34อต

ชื่อโรงงาน: นางสาวหนูค้าย ดวงตาน้อย

ผู้ประกอบการ: นางสาวหนูค้าย ดวงตาน้อย

ประกอบกิจการ: ซ่อมเครื่องจักรเพื่อใช้ในการกสิกรรม

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 75/4 หมู่ 3
ซอย ถนน
ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก
อุตรดิตถ์ 53180

โทรศัพท์:

TSIC: 28219

Comments are closed.