นางสาวสายสุนีย์ โลหะกิจสงคราม

นางสาวสายสุนีย์ โลหะกิจสงคราม ประกอบกิจการทำของใช้จากโหะ เช่น เหล็กสกัด ไขควง น๊อต สกรู อยู่ที่อำเภอหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-64(9)-79/30

ชื่อโรงงาน: นางสาวสายสุนีย์ โลหะกิจสงคราม

ผู้ประกอบการ: นางสาวสายสุนีย์ โลหะกิจสงคราม

ประกอบกิจการ: ทำของใช้จากโหะ เช่น เหล็กสกัด ไขควง น๊อต สกรู

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 58 หมู่
ซอย สนอง ถนนมาเจริญ
ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแขม
กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์: 4203474

TSIC: 25992

Comments are closed.