นางสาวสร้อยฟ้า ดวงดาว

นางสาวสร้อยฟ้า ดวงดาว ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนและเครื่องใช้จากไม้ อยู่ที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-37-67/55ลป

ชื่อโรงงาน: นางสาวสร้อยฟ้า ดวงดาว

ผู้ประกอบการ: นางสาวสร้อยฟ้า ดวงดาว

ประกอบกิจการ: ทำเครื่องเรือนและเครื่องใช้จากไม้

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ โฉนดที่ดินเลขที่ 10005 หมู่ 1
ซอย ถนน
ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว
ลำปาง 52110

โทรศัพท์:

TSIC: 16220

Comments are closed.