นางสาวศิริวรรณ หอโสภณพงษ์

นางสาวศิริวรรณ หอโสภณพงษ์ ประกอบกิจการประกอบตู้ โต๊ะ เตาแก๊ส อยู่ที่อำเภอดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 1-62-17/22

ชื่อโรงงาน: นางสาวศิริวรรณ หอโสภณพงษ์

ผู้ประกอบการ: นางสาวศิริวรรณ หอโสภณพงษ์

ประกอบกิจการ: ประกอบตู้ โต๊ะ เตาแก๊ส

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 36/37-38 หมู่
ซอย แม่เนี้ยว ถนนประชาสงเคราะห์
ตำบลดินแดง อำเภอดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 2771991

TSIC: 24209

Comments are closed.