นางสาววิมล ศรีสดใสสกุล

นางสาววิมล ศรีสดใสสกุล ประกอบกิจการผลิตแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป อยู่ที่อำเภอลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 2-58(1)-4/38

ชื่อโรงงาน: นางสาววิมล ศรีสดใสสกุล

ผู้ประกอบการ: นางสาววิมล ศรีสดใสสกุล

ประกอบกิจการ: ผลิตแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 30 หมู่ 4
ซอย ถนนลาดพร้าว
ตำบลลาดพร้าว อำเภอลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์:

TSIC: 23953

Comments are closed.