นางสาววาณี ศรีวิเชียร

นางสาววาณี ศรีวิเชียร ประกอบกิจการทำผ้าเย็บสำหรับเช็ดหน้า อยู่ที่อำเภอวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: ศ2-47(3)-3/39

ชื่อโรงงาน: นางสาววาณี ศรีวิเชียร

ผู้ประกอบการ: นางสาววาณี ศรีวิเชียร

ประกอบกิจการ: ทำผ้าเย็บสำหรับเช็ดหน้า

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 412/8-9 หมู่
ซอย รามคำแหง 39 ถนนรามคำแหง
ตำบลวังทองหลาง อำเภอวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์:

TSIC: 20231

Comments are closed.