นางสาววรรณทนา วิชางาม

นางสาววรรณทนา วิชางาม ประกอบกิจการซ่อมและพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-95(1)-127/52

ชื่อโรงงาน: นางสาววรรณทนา วิชางาม

ผู้ประกอบการ: นางสาววรรณทนา วิชางาม

ประกอบกิจการ: ซ่อมและพ่นสีรถยนต์

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 46/1 หมู่ 6
ซอย เพชรเกษม 106 ถนนเพชรเกษม
ตำบลหนองค้างพลู อำเภอหนองแขม
กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์: 02-8082406

TSIC: 33121

Comments are closed.