นางสาววนารัตน์ วานิชกุล

นางสาววนารัตน์ วานิชกุล ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 50 เครื่อง) อยู่ที่อำเภอห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 2-28(1)-10/42

ชื่อโรงงาน: นางสาววนารัตน์ วานิชกุล

ผู้ประกอบการ: นางสาววนารัตน์ วานิชกุล

ประกอบกิจการ: ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 50 เครื่อง)

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 34/1 หมู่
ซอย ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 12 (ชัยณรงค์) ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ
ตำบลห้วยขวาง อำเภอห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์: 2767181

TSIC: 14111

Comments are closed.