นางสาวชิดม่วย แซ่อึ้ง

นางสาวชิดม่วย แซ่อึ้ง ประกอบกิจการผลิตรองเท้าหนัง อยู่ที่อำเภอคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 1-33-22/32

ชื่อโรงงาน: นางสาวชิดม่วย แซ่อึ้ง

ผู้ประกอบการ: นางสาวชิดม่วย แซ่อึ้ง

ประกอบกิจการ: ผลิตรองเท้าหนัง

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 202-204 หมู่
ซอย เจริญสุข ถนนพระรามที่ 4
ตำบลคลองตัน อำเภอคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์:

TSIC: 15202

Comments are closed.