นางศุภลักษณ์ เพชรสว่างเกิด

นางศุภลักษณ์ เพชรสว่างเกิด ประกอบกิจการทำขอบวงกบประตู-หน้าต่างจากไม้ อยู่ที่อำเภอบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-34(2)-20/24

ชื่อโรงงาน: นางศุภลักษณ์ เพชรสว่างเกิด

ผู้ประกอบการ: นางศุภลัษณ์ เพชรสว่างเกิด

ประกอบกิจการ: ทำขอบวงกบประตู-หน้าต่างจากไม้

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 710/29 หมู่
ซอย ถนนประชาราษฎร์สาย 1
ตำบลบางซื่อ อำเภอบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์: 5855591

TSIC: 16220

Comments are closed.