นางมณฑา ปลอบโยน

นางมณฑา ปลอบโยน ประกอบกิจการทำบานประตู หน้าต่าง ส่วนประกอบอาคารจากไม้ อยู่ที่อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-34(2)-275/48พร

ชื่อโรงงาน: นางมณฑา ปลอบโยน

ผู้ประกอบการ: นางมณฑา ปลอบโยน

ประกอบกิจการ: ทำบานประตู หน้าต่าง ส่วนประกอบอาคารจากไม้

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 87/1 หมู่ 10
ซอย ถนน
ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น
แพร่ 54130

โทรศัพท์:

TSIC: 16220

Comments are closed.