นางบัวจำ ชัยวงค์

นางบัวจำ ชัยวงค์ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

เลขทะเบียนโรงงาน: จ1-9(1)-4/35ลพ

ชื่อโรงงาน: นางบัวจำ ชัยวงค์

ผู้ประกอบการ: นางบัวจำ ชัยวงค์

ประกอบกิจการ: สีข้าว

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 132 หมู่ 3
ซอย ถนน
ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง
ลำพูน 51120

โทรศัพท์:

TSIC: 10611

Comments are closed.