นางบังอร วงศ์สังวรศักดิ์

นางบังอร วงศ์สังวรศักดิ์ ประกอบกิจการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ปลั๊กและสวิทซ์ไฟฟ้า อยู่ที่อำเภอทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-74(3)-10/27

ชื่อโรงงาน: นางบังอร วงศ์สังวรศักดิ์

ผู้ประกอบการ: นางบังอร วงศ์สังวรศักดิ์

ประกอบกิจการ: ทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ปลั๊กและสวิทซ์ไฟฟ้า

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 29,31,33 หมู่
ซอย ประชาอุทิศ 40/1 ถนน
ตำบลบางมด อำเภอทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์:

TSIC: 27330

Comments are closed.