นางนารี หมโมลี

นางนารี หมโมลี ประกอบกิจการซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ใช้ในการเกษตร อยู่ที่อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: จ2-66-1/44ลบ

ชื่อโรงงาน: นางนารี หมโมลี

ผู้ประกอบการ: นางนารี หมโมลี

ประกอบกิจการ: ซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ใช้ในการเกษตร

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 395 หมู่ 3
ซอย ถนน
ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง
ลพบุรี 15230

โทรศัพท์: 036-646123

TSIC: 28219

Comments are closed.