นางทองสุข วงค์สอน

นางทองสุข วงค์สอน ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

เลขทะเบียนโรงงาน: จ1-9(1)-4/27ลป

ชื่อโรงงาน: นางทองสุข วงค์สอน

ผู้ประกอบการ: นางทองสุข วงค์สอน

ประกอบกิจการ: สีข้าว

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ หมู่ 10
ซอย ถนน
ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา
ลำปาง 52130

โทรศัพท์:

TSIC: 10611

Comments are closed.