นางจรูญ ก้อนจันทร์เทศ

นางจรูญ ก้อนจันทร์เทศ ประกอบกิจการทำมันเส้น ได้เดือนละ 50 ตัน อยู่ที่อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

เลขทะเบียนโรงงาน: 1-9(6)-19/31นว

ชื่อโรงงาน: นางจรูญ ก้อนจันทร์เทศ

ผู้ประกอบการ: นางจรูญ ก้อนจันทร์เทศ

ประกอบกิจการ: ทำมันเส้น ได้เดือนละ 50 ตัน

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 159 หมู่ 1
ซอย บ้านบึงหล่ม ถนน
ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว
นครสวรรค์ 60150

โทรศัพท์:

TSIC: 10621

Comments are closed.