นางขนิษฐา ปรีชาพงศ์กิจ

นางขนิษฐา ปรีชาพงศ์กิจ ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 27 เครื่อง) อยู่ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 1-28(1)-169/28

ชื่อโรงงาน: นางขนิษฐา ปรีชาพงศ์กิจ

ผู้ประกอบการ: นางขนิษฐา ปรีชาพงศ์กิจ

ประกอบกิจการ: ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 27 เครื่อง)

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 32/22-23 หมู่ 4
ซอย สุขสวัสดิ์ 2 ถนนสุขสวัสดิ์
ตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง
กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์: 4688135

TSIC: 14111

Comments are closed.