นัทธ์พาณิชย์

นัทธ์พาณิชย์ ประกอบกิจการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ อยู่ที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-43(1)-72/51พช

ชื่อโรงงาน: นัทธ์พาณิชย์

ผู้ประกอบการ: นายนัทธ์ ธเนศวาณิชย์

ประกอบกิจการ: ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 99/9 หมู่ 9
ซอย ถนนห้วยลาน-หัวนา
ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก
เพชรบูรณ์ 67110

โทรศัพท์:

TSIC: 20121

Comments are closed.