ท่าทรายเอกชัย

ท่าทรายเอกชัย ประกอบกิจการดูดทราย อยู่ที่อำเภอสอง จังหวัดแพร่

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(4)-2/40พร

ชื่อโรงงาน: ท่าทรายเอกชัย

ผู้ประกอบการ: นายมนัส พรมนา

ประกอบกิจการ: ดูดทราย

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 0 หมู่ 3
ซอย ถนน
ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง
แพร่ 54120

โทรศัพท์:

TSIC: 8103

Comments are closed.