ทวีทัศน์การช่าง

ทวีทัศน์การช่าง ประกอบกิจการทำเต้าเสียบไฟฟ้า อยู่ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 2-74(3)-9/32

ชื่อโรงงาน: ทวีทัศน์การช่าง

ผู้ประกอบการ: นางทรรศนีย์ วิศวกรรุ่งโรจน์

ประกอบกิจการ: ทำเต้าเสียบไฟฟ้า

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 126/172-174 หมู่ 3
ซอย กำนันแม้น ถนนเอกชัย
ตำบลบางขุนเทียน อำเภอจอมทอง
กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์: 4159400

TSIC: 27330

Comments are closed.