ดีดีพีลลิ่งเฮ้าส์

ดีดีพีลลิ่งเฮ้าส์ ประกอบกิจการแกะล้างสัตว์น้ำ อยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: จ2-6(5)-1/49สค

ชื่อโรงงาน: ดีดีพีลลิ่งเฮ้าส์

ผู้ประกอบการ: นางบุญช่วย บรรจงสัตย์

ประกอบกิจการ: แกะล้างสัตว์น้ำ

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 6/10 หมู่ 4
ซอย ถนนบ้านปลายคลองครุ
ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์: 034-414-088

TSIC: 10111

Comments are closed.