ดำเนินเฟอร์นิเจอร์

ดำเนินเฟอร์นิเจอร์ ประกอบกิจการแปรูปไม้เพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในครัวเรือน อยู่ที่อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-37-22/57พร

ชื่อโรงงาน: ดำเนินเฟอร์นิเจอร์

ผู้ประกอบการ: นายดำเนิน รีบร้อน

ประกอบกิจการ: แปรูปไม้เพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในครัวเรือน

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 19 หมู่ 2
ซอย ถนน
ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย
แพร่ 54110

โทรศัพท์:

TSIC: 16220

Comments are closed.