ฐิติวัฒน์ พืชผล

ฐิติวัฒน์ พืชผล ประกอบกิจการทำลานมัน อยู่ที่อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-9(6)-12/52ลบ

ชื่อโรงงาน: ฐิติวัฒน์ พืชผล

ผู้ประกอบการ: นายเมธาพันธ์ กุลตา

ประกอบกิจการ: ทำลานมัน

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 90/1 หมู่ 2
ซอย ถนน
ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง
ลพบุรี 15230

โทรศัพท์:

TSIC: 10621

Comments are closed.