ช่างสินการช่าง

ช่างสินการช่าง ประกอบกิจการซ่อมรถยนต์ อยู่ที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-95(1)-4/40ลพ

ชื่อโรงงาน: ช่างสินการช่าง

ผู้ประกอบการ: นายไกรสินธุ์ บุญเลิศ

ประกอบกิจการ: ซ่อมรถยนต์

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 165/2 หมู่ 1
ซอย บ้านหนองดู่ ถนน
ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง
ลำพูน 51120

โทรศัพท์:

TSIC: 33121

Comments are closed.