ชาญชัยพืชผล

ชาญชัยพืชผล ประกอบกิจการทำมันเส้น อยู่ที่อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-9(3)-1/50ลบ

ชื่อโรงงาน: ชาญชัยพืชผล

ผู้ประกอบการ: นายโอฬาร หวังศุภกิจโกศล

ประกอบกิจการ: ทำมันเส้น

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 133 หมู่ 2
ซอย ถนน
ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง
ลพบุรี 15230

โทรศัพท์:

TSIC: 10613

Comments are closed.