จุ๋มจิ๋มพัฒนา

จุ๋มจิ๋มพัฒนา ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง

เลขทะเบียนโรงงาน: จ1-9(1)-19/29ลป

ชื่อโรงงาน: จุ๋มจิ๋มพัฒนา

ผู้ประกอบการ: นายอินแหลง เข็มยาว

ประกอบกิจการ: สีข้าว

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 132 หมู่ 5
ซอย ถนน
ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว
ลำปาง 52110

โทรศัพท์:

TSIC: 10611

Comments are closed.