กิ่งแก้วพืชผล

กิ่งแก้วพืชผล ประกอบกิจการทำมันเส้น อยู่ที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-9(6)-1/40ชน

ชื่อโรงงาน: กิ่งแก้วพืชผล

ผู้ประกอบการ: นางกิ่งแก้ว สงฆ์ประชา

ประกอบกิจการ: ทำมันเส้น

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 130/1 หมู่ 5
ซอย ถนน
ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา
ชัยนาท 17130

โทรศัพท์: 01-7859995

TSIC: 10621

Comments are closed.