กิติศักดิ์ค้าไม้

กิติศักดิ์ค้าไม้ ประกอบกิจการไสไม้ ซอยไม้ อยู่ที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-34(1)-1/15ชน

ชื่อโรงงาน: กิติศักดิ์ค้าไม้

ผู้ประกอบการ: บริษัท กิติศักดิ์ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด

ประกอบกิจการ: ไสไม้ ซอยไม้

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 30 หมู่ 1
ซอย ถนนท่ากฤษณา
ตำบลหันคา อำเภอหันคา
ชัยนาท 17130

โทรศัพท์:

TSIC: 16101

Comments are closed.