กิจเจริญ

กิจเจริญ ประกอบกิจการทำโครงเตาแก๊ส อยู่ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-70-8/27

ชื่อโรงงาน: กิจเจริญ

ผู้ประกอบการ: นายทวีศักดิ์ วงศ์ศรีกุล

ประกอบกิจการ: ทำโครงเตาแก๊ส

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 54 หมู่
ซอย อาทิตย์ ถนนวุฒากาศ
ตำบลบางค้อ อำเภอจอมทอง
กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์:

TSIC: 28160

Comments are closed.