กิจอนันต์การช่าง

กิจอนันต์การช่าง ประกอบกิจการทำแบบพิมพ์โลหะ อยู่ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 1-64(9)-76/27

ชื่อโรงงาน: กิจอนันต์การช่าง

ผู้ประกอบการ: นายสมพร สุโชคกิจอนันตร

ประกอบกิจการ: ทำแบบพิมพ์โลหะ

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 28/63 หมู่
ซอย จันทร์เศรษฐ ถนนพระรามที่ 2
ตำบลบางมด อำเภอจอมทอง
กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์:

TSIC: 25992

Comments are closed.