กะทิสดพานทอง

กะทิสดพานทอง ประกอบกิจการทำไอศกรีม อยู่ที่อำเภอบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 2-12(11)-3/42

ชื่อโรงงาน: กะทิสดพานทอง

ผู้ประกอบการ: นายสงวนชัย วัคคุวัทพงษ์

ประกอบกิจการ: ทำไอศกรีม

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 766/54-55 หมู่
ซอย วัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง
ตำบลบางคอแหลม อำเภอบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: 2895053

TSIC: 10503

Comments are closed.